argoni.com - Rychlá věštbaCísařovna je zvláštní karta, v níž se vzdáleně odráží princip Velekněžky, ale je o mnoho racionálnější, než Velekněžka. Velekněžka je obraz ženské iracionality, zatímco Císařovnu můžeme chápat jako odraz ženské racionality. V Císařovně se setkává ženská rafinovanost s praktickým myšlením. Z mantického hlediska, když se před vámi objeví karta Císařovny, můžete očekávat stabilitu a přirozenou prosperitu, která se bude týkat jak majetku, tak kariéry a osobní spokojenosti. V Císařovně se potkávají základní principy, související s rodinou a těhotenstvím, ale i se svatbou a otcovstvím. V obecnějším smyslu symbolizuje Císařovna dobrý vztah k domovu, k rodinnému krbu, rodinnou pohodu a pevné zdraví. V negativním slova smyslu varuje před setkáním se silnou ženou, která se vás pokusí ovládnout. Císařovna je podnikatelka, šéfová, ambiciózní žena, vysokoškolačka, která se těší na kariéru, v partnerství je to žena, která se rozhodně bude projevovat víc dominantně, než submisivně. Pokud se setká Císařovna s Císařem, vytvoří na určitou dobu dokonalý pár, načež mezi nimi vzplane zuřivý boj o moc. Dvě dominantní bytosti, dva kohouti na jednom smetišti, budou mezi sebou tak dlouho zápasit, dokud si nevyhlédnou společného nepřítele nebo společný cíl. S velkou pravděpodobností se vám několikrát v životě stane, že se setkáte se zápasící dvojicí Císař - Císařovna. Často to bývají manželé nebo tvoří milenecký pár. Rada zní - zásadně se do jejich sporu neplést, i kdyby vás jeden nebo druhý žádali o radu, o pomoc, či dobré slovo. Všechno, co řeknete nebo uděláte, se obrátí proti vám a navíc je velká pravděpodobnost, že to budete právě vy, kdo se v jejich očích promění v dlouho hledaného společného nepřítele. Takže, chcete-li zažít pocit, jaký má hromosvod při plnění své funkce, můžete si zahrát na moudrého rádce nebo povzneseného kritika.