Často se říká, že naše skutečnost, realita, v níž jsme beznadějně zaseklí (ani smrt nás z toho nevytáhne) je založena na čtyřech živlech. Je to země, voda, vzduch a oheň. Samozřejmě jde o řeč symbolů, znázorňujících protiklady, které mohou být v disharmonii nebo v harmonii, může se mezi nimi udržovat rovnováha, hlavně při myšlení, při práci s našimi představami o světě. Ve skutečnosti, v syrové realitě jsou voda, země, vzduch a oheň věci, jevy a procesy tak různorodé, že společné jmenovatele nacházejí skutečně pouze v lidské mysli. Podle mé vlastní definice se lidská inteligence dá nejlépe vysvětlit jako schopnost převádět iracionální pocit udržení rovnováhy do symbolických pojmů a slov. To nedokáže žádné jiné zvíře, pouze člověk, který má dar artikulované řeči, díky čemuž může ve svých myšlenkách porovnávat různé představy, pojmy a grafické symboly.
Voda je sloučenina vodíku a kyslíku, há dvě ó, jak víme už ze školy… je to stabilní sloučenina, která vstupuje do řady chemických reakcí, ale v podstatě se za posledních 4,5 miliardy let ve své drtivé většině nezměnila, takže to, co pijeme, je v podstatě staré 4 a půl miliardy let. Kdybychom vodu rozložili třeba elektrolýzou na kyslík a vodík, mohli bychom spálením vodíku v kyslíku získat novou vodu, která by na rozdíl od té klasické byla stará třeba jen pár hodin… no, nechci vás k ničemu navádět, třeba byste tady mohli hledat cestu k nesmrtelnosti, neříkám, že je to nemožné… zatím tuto možnost nikdo nijak zvlášť nevyzkoušel, rozhodně by se ale pití „mladé“ vody na biochemických pochodech, které nás drží naživu nějak odrazilo. Spalování vodíku, slučování vodíku s kyslíkem – ano, jsme u ohně. Oheň je na rozdíl od vody proces, není to žádná látka sama o sobě, nemůžeme mít oheň schovaný v lahvičce. Vodu ano, třeba těch 4 a půl miliardy let. Oheň by dávno vyhasl. Srovnávání pojmů, které se ve skutečnosti fyzikálně srovnávat nedají patří k lidskému myšlení, proto také často vede k paradoxům. Ale když to slyšíme poprvé, zní nám to moudře. Jak jsem již mnohokrát psal – ženský princip je temnota a mužský princip světlo. Světlo prozáří temnotu, proniká temnotou, temnota ustoupí, ale žádné světlo, žádný oheň nesvítí věčně, temnota nakonec vždy zvítězí. Každý oheň jednou uhasne. Takže, vše se rodí ze tmy a ve tmě opět končí… Zní to inteligentně, ale dávám do protikladu PROCES (oheň, okysličování, ztrátu valenčních elektronů) a určitou VLASTNOST prázdného prostoru. Kdybych do prázdného prostoru umístil například židli, tak tam taky nevydrží miliardu let. Možná by zmizela po první exekuci, ale to neznamená, že prostor, který si jako takový můžeme představit jako trojrozměrné nic, má vyšší kvalitu bytí nebo čehokoliv jiného, než cokoliv, co se v prostoru ocitne. Kdoví, jestli prostor sám není tvořený něčím, bez čeho by nemohl existovat, dnešní fyzika mluví o černé hmotě a čtenáři populárně vědeckých knížek s nadšením hltají informace o tom, že 90% až 99% vesmírné hmoty vůbec nevidíme.
Země je tvořená celou řadou chemických prvků, v podstatě ale nevíme, jestli se jedná o kámen, žulu, rulu, vápenec, kysličníky hliníku, sopečnou lávu nebo nějaký prach, zemi bereme jako symbol něčeho pevného a stálého, něčeho, co může tvořit základ budoucí stavby nebo konstrukce, země je prostě to, na čem stojíme, takže máme ve čtyřech živlech docela zajímavou sbírku. Je tady jednoduchá chemická sloučena – voda, potom je tady symbol váhy, stability a hutnosti – země, symbol chemického procesu rychlého okysličování – oheň a symbol lehkosti a prostoru – vzduch. Porovnávat skutečný oheň se skutečnou vodou je z výše uvedených důvodů v mnoha případech nesmyslný, protože, jak jsme si řekli – oheň je proces, voda je chemická sloučenina. Při procesu hoření vodíku, čili slučování vodíku s kyslíkem dokonce voda vzniká. Že by byl ženský princip, podobně jako Eva, symbolicky stvořená z Adamova žebra, odvozený z prinicipu mužského? V ezoterice slouží přirovnání nebo porovnání ohně a vody k porovnání klidné a výbušné povahy, mužského ohnivého a ženského vodního principu, i když většině bedlivých pozorovatelů je jasné, že ženský princip může být daleko aktivnější a divočejší než princip mužský. Oheň je energie, teplo, dynamika, voda je chlad, klid, přizpůsobivost, v některých případech se dá přirovnat oheň k útoku a voda k obraně, ale to už je práce lidského mozku, který všude a ve všem hledá podobenství, symboly a rovnováhu. Hledání rovnovány pomocí dynamického soustředění je základem magie, čarování a ovlivňování reality. Magie a magické rituály nejsou ničím nadpřirozeným, využívat magických a rituálních postupů se může naučit každý. Přicházíme k mé osobní magické nabídce – až do konce tohoto roku 2013 se může u mě přihlásit každý, kdo se chce naučit „čarovat“, používat tarotovou magii, využívat synchronicity a analogie pro své zdraví a pro svůj úspěch a do jisté míry i předpovídat budoucnost. Přihlásit se můžete na jedné z mých mailových adres. Dvou až tříhodinová konzultace se mnou (sejdeme se v Praze na Náměstí Republiky, stanice metra Náměstí Republiky – Palladium – Kotva) vám bude stačit na to, aby se z vás stali Mistři magie a rituálů – cena 2000,- Kč.