První sponzor by věnoval peníze na technický a obsahový rozvoj našich webových stránek, nebylo by ani špatné podpořit vznik nového serveru, který by obsahoval také internetovou televizi, celý projekt by byl věnovaný poradenství a zpravodajství. Na rozdíl od ostatních "komunikačních" zařízení bychom se věnovali především zprávám a novinkám, které jsou pro většinu uživatelů užitečné, například stav pracovního trhu, kolik pracovních míst je celkem v České republice, kolik je jich k dispozici, kolik pracovních míst je obsazeno cizinci, který český úředník je pod tím podepsaný, jaké má úřední hodiny a kde bydlí... Sponzor na informační centrum pro všechny se asi docela prohne, protože budeme pracovat s informacemi, které se tají, je na ně embargo nebo se od nich odvádí pozornost pomocí zatýkání známých politiků a předstíranými změnami ve vládě. To ovšem nic nemění na tom, že existuje celá řada průrazně zajímavých informací, které nejsou nijak státonosně tajné, mohou pomoci stovkám lidí a nikdo o nich neví a ten, kdo o nich ví, neví, jak to sdělit ostatním, protože se s nimi u nás do žádné late night show nedostane... peníze by se prvnímu sponzorovi nebo spíše investorovi začaly vracet tak do půl roku, byly by to především peníze z reklamy, takže by jich bylo nepředstavitelné množství... klidně by stačily i na založení rozumné politické strany...

Druhý sponzor by investoval své peníze do rozvoje speciálního cvičebního stroje, který jsem sám navrhl - lidé, kteří mě znají, vědí, že se od svých 16 let věnuji cvičení, věnoval jsem se bodybuildingu a silovým sportům a různým tréninkovým metodám. Protože jsem sestavil tréninkovou metodu, která vede k nejvyššímu možnému vývoji síly lidského těla, vymyslel jsem i speciální tréninkový stroj - je technicky hodně složitý, v podstatě je řízený elektronicky, museli by jej dát dohromady technici-strojaři ve spolupráci s techniky-ajťáky přesně podle mých dispozic - nejsem ani strojní inženýr, ani odborník přes IT technologie výpočetní techniky, ale přesně vím, co by výsledný produkt měl splňovat. Práce by proběhly pod přísným utajením a výsledkem by byl posilovací stroj, dalo by se už nyní směle říci, nejlepší na světě, protože moje znalosti tréninkových metod jsou ty nejlepší, přesně vím, jaký druh odporu, dynamiky a síly která svalová skupina potřebuje na to, aby se co nejlépe a co nejrychleji vyvíjela. Do roka by se náš tréninkový přístroj prodával do celého světa, pro sportovce, pro policii, pro vojáky a peníze by se druhému sponzorovi vracely tak rychle, že by nevěděl, co s nimi....

Třetí sponzor by věnoval své peníze na vydávání mých dalších knih. Zatím jsem vydal pět knih, chystám teď k vydání šestou knihu a k tomu jsem vydal několik desítek publikací, všechny se prodávaly velmi dobře, na našem trhu jsem celkově prodal skoro milión výtisků... bohužel mi v této oblasti chyběl a chybí další svižný sponzor, který by vložil své peníze do projektu "knihy". Jsem schopen napsat tři knihy za rok, pokud se nemusím věnovat žádné jiné výdělečné činnosti, která mi bere čas a energii. Třetímu sponzorovi by se peníze jen tak rychle nevracely, třetí sponzor by si musel na návrat svých investic počkat tak rok a půl, možná i dva roky, ale rozhodně by se i zde na tomto poli začaly penízky vracet, ale nebyl by to žádný zvláštní tah na branku... asi by větší roli ve hře hrálo nadšení z umělecké tvorby než otázka návratných investic...

Čtvrtý sponzor by mohl věnovat tučný peníz na filmovou tvorbu. Docela rád bych pokračoval ve své vlastní filmové tvorbě, kterou jsem před léty přerušil, pracoval jsem pro Krátký film Praha a mám v hlavě zajímavé projekty, které by i zajímavě vypadaly, protože si myslím, že zvláště o oboru triková technika bych mohl světu předvést věci, které ještě nikdo nikdy neviděl.. jak bych to udělal, si z pochopitelných důvodů nechám pro sebe, asi bych to vyráběl sám, aby mi nikdo nečuměl přes rameno, jak by se s tím kdo vyrovnal, to by už byla jeho věc. Peníze by se začaly vracet asi tak po roce a půl, zvláště z toho hlediska, že by si celá řada filmových tvůrců u nás objednávala filmové triky, které by jinde byly neproveditelné nebo příliš drahé. V současné době mám v zásobě dva filmové projekty, za které bych klidně dal ruku do ohně, ale ani o nich nemohu nic říct, však víte, jak těžko se vymýšlí a jak lehko se napodobuje, zvláště když jsou peníze a sponzoři... Vzhledem k tomu, že bychom vytvořili nový počítačový a celkem snadno ovladatelný program na tvorbu jakýchkoliv speciálních triků, dalo by se i zde počítat se slušnou návratností...

Pátý sponzor by musel být lehce ezotericky nadaný, protože by se jednalo buď o pronájem nebo koupi nebo dlouhodobý pronájem jednoho místa v Praze, které jsme víceméně náhodou objevili, které má stokrát větší léčivou sílu a uzdravovací schopnost než Lurdy... ne, na Vyšehradě to není, není to ani na Karlově mostě, ani na Starém Městě, ani v katedrále sv. Víta, je to celkem snadno přístupné místo, ale už dnes se tam musí platit, aby se člověk dostal dovnitř, se sponzorskou pomocí bychom mohli udělat kampaň, nábor lidí, kteří se potřebují vyléčit, současně bychom si zařídili dlouhodobý pronájem, třeba na sto let, aby nám to nikdo nezneužil. Zatím jsou léčitelské výsledky jen díky působení onoho místa naprosto fantastické, během hodiny se upraví metabolismus, spraví se nálada, uklidní hormony, zmizí deprese a pokud se to ještě navíc spojí s naší speciální psychoterapií, začnou se nemocnice pro většinu lidí jevit jako zbytečné stavby, vhodné nanejvýše tak pro akutní případy a úrazy...

Šestý sponzor by financoval založení a provoz reklamní agentury, byla by to firma, která by využívala toho, že na trhu bychom se rychle stali největší a nejčtenější, současný bulvár bychom rychle vytlačili do okrajových pozic, známe tajemství úspěchu, která bychom využili, až by se protivník nestačil divit a začali bychom nabízet a prodávat reklamu za natolik výhodných podmínek, že bychom během jednoho roku maximálně dvou ovládli drtivou většinu trhu s reklamou v České republice. Návratnost investic by v tomto případě byla obrovská, téměř nepředstavitelná....

Sedmý sponzor by věnoval své peníze na to, abych se mohl tak pět až šest let věnovat pouze sám sobě, trénoval bych podle svých vlastních tréninkových metod a stal bych se "nejsilnějším mužem planety" - zúčastnil bych se několika celosvětových soutěží, kde bych hravě porazil slabší protivníky, vysmál bych se jim do očí a spolu se sponzorem bychom si užívali peníze z reklam a z mých přednášek o tom, jak se stát nejsilnějším mužem planety. V tomto případě je návratnost věnovaných peněz pomalejší, podobně jako při sponzorování literární činnosti, hodně by záleželo na šikovnosti a dalších aktivitách sedmého sponzora. Zajímavé by bylo spojit tuto činnost se sponzorovanou činností číslo dvě.

Takže to je moje malé zamyšlení nad sponzory.. možná by se to dalo využít i jako námět na zajímavý film Sedm sponzorů... ale asi by to chtělo ještě nějakého dalšího sponzora... pomalu docházím k názoru, že sponzorů není nikdy dost a že bez sponzorů není ani života...

Rawen