Zbožňované nesmysly

Dlouholetým studiem lidských povah jsem přišel k názoru nebo jsem se spíše upevnil v přesvědčení, které ve mně klíčilo už od prenatálního věku, že každý člověk má v sobě pevně zakódovaný autodestruktivní program.

Proto se průměrný člověk, který je obvyklým způsobem vychovaný a uvedený do společnosti, prakticky vždy, při jakékoliv volbě automaticky, leč pevně rozhodne pro tu horší možnost. Někdy si to uvědomuje, někdy ne, ale v drtivé většině případů zůstává své špatné volbě věrný až do smrti - která bohužel často nastává právě díky té volbě. Proto to nazývám Autodestruktivní program.

Pokud se někomu podaří zbavit se této, geneticky vštípené vlastnosti, dosáhne nesmrtelnosti. Aspoň si to myslím. A o tom právě jsou moje kurzy meditací Magie života. To není nijak nadsazený pojem nebo název, to je prosté konstatování faktu. Jen velmi málo lidí zemřelo na stáří, osobně jsem takového člověka nikdy nepoznal, ale poznal jsem desítky, možná stovky lidí, kteří jsou už po smrti a většina z nich mě považovala za pitomce. A nějaký čas byli určitě i zdravější než já.

Mě vždycky strašně sralo, když jsem musel poslouchat nesmysly, které jsem se musel učit, například ve škole a nemohl jsem k tomu nic říct.

Mechanické pohybové Newtonovy zákony. První zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Říkal jsem si, jestli ten Newton nebyl pitomec, když vlastně třikrát řekl to samé, protože základní zákon je celkem snadno pochopitelný, je to zákon akce a reakce a ze zákona akce a reakce se dá odvodit jak zákon setrvačnosti, tak i zákon síly (síla rovná se hmota krát zrychlení). Proč tedy mluvit o "třech základních pohybových zákonech"? Stejně tak se dá odvodit i "odstředivá síla" nebo zákony volného pádu a vrhu vzhůru, všechno z "akce a reakce", asi bych to i na školách učil trochu jinak, než se to už léta páně učí. Vypadneš z okna a už to jede - jedna polovina Goethe na druhou a máš v metrech trasu, kterou ulítneš, jednoduché, jak ta příslovečná facka.

Stejně tak problém gravitace - podle mě žádná "přitažlivost" mezi hmotnými tělesy nebo body neexistuje, vždyť je to pitomost, kterou každý slyší už když se to vysloví. Myslím, že základní zákon zní, že všechno se navzájem odpuzuje. Kdo to pochopí, má vyhráno.

Jak vždycky opakuji, již mnoho matematiků jsem uvedl v delší zamyšlení a někdy i v menší duševní zmatek, když jsem se jich zeptal, co je to vlastně číslo? Když tak rádi pracují a operují s čísly? Jak se dá čislo definovat? Většinou byli z této otázky trochu nešťastní, protože, když jsem řekl, že si myslím, že číslo je vyjádření mohutnosti ohraničené množiny, tak chvilku pokyvovali hlavami, potom ale začali mudrovat, že jsou ovšem také čísla iracionální, záporná, racionální, komplexní a už bylo vidět, jak jim pomalu šediví vlasy v hospodě nad pivem - protože jsme se nejčastěji bavili v hospodě nad pivem, jak jsem již řekl, měl jsem trochu potíže se studiem, protože jsem nesměl studovat, z vysoké školy mě z politických důvodů vyhodili, což byla docela škoda, ježto mě to bavilo.

Četl jsem Stevena Hawkinga a říkal jsem si, co je to za pitomosti - do hlavy mi neleze, jak to, že mohl být tak slavný jako popularizátor vědy, že prý nelze v prostoru určit pomocí souřadnic polohu žádného bodu, protože, když se pohybují dvě tělesa, tak se dá jejich pohyb určit pouze pomocí vzájemné polohy, ale je jedno, jestli budeme považovat jedno těleso za "pevné", statické a druhé jakože v pohybu nebo naopak. Auto se bude pohybovat rychlostí 100 km/hod. a když narazí do betonové zdi, tak to bude mít následky, jako když se stokilometrovou rychlostí narazí do betonové zdi. Jasné. Když se budou dvě auta, jedoucí každé rychlostí sto kilometrů v hodině pohybovat proti sobě, budou mít vzájemnou rychlost 200 km/hod a pokud se čelně srazí, tak to bude mít stejné následky, jako když každé z nich narazí stokilometrovou rychlostí do betonové zdi. To se dá odvodit, jak jsem již naznačil, ze zákona akce a reakce. Kdyby místo jednoho auta byla betonová zeď, která by se pohybovala stokilometrovou rychlostí proti autu, které by rovněž jelo stokilometrovou rychlostí, byly by následky podobné, jako kdyby auto narazilo v rychlosti 200 km/hod do betonové zdi.

Když bude malá planeta obíhat kolem velké planety, tak podle Hawkinga půjde o relativní pohyb, čili, to bude to samé, jako kdyby malá planeta tu velkou neobíhala, ale ta velká se otáčela, jinými slovy, jakmile začne něco v prostoru rotovat, tak to bude odpuzovat věci kolem sebe? Asi jo, podle Hawkinga...

Občas si říkám, když pozoruju, jak skoro nic nefunguje přesně tak, jak by mělo - tak tohle všechno vymýšleli inženýři a vzdělaní lidé - jak by to asi vypadalo, kdyby to vymýšleli obyčejní lidi? To by asi už byl průser na druhou.

Byl jsem jednou na konferenci českých vědců, kteří dumali, jak by se měly odebírat vzorky plynu z kdysi ještě sovětského plynovodu Družba, protože uvnitř té obrovské roury byl šílený tlak a bylo nebezpečí, že kdyby se to pod tím tlakem mělo odebrat do jakékoliv nádoby, tak by mohla prasknout a tak nad tím dumali a nemohli nic vymyslet - a tenkrát jsem do přemýšlivého akademického ticha pronesl větu, která mohla vstoupit do dějin české vědy - tak ty vzorky plynu odebírejte do kovových kapilár, protože, jak známo, v kapilárách neplatí tlakové zákony. Chvíli po sobě čuměli, pak to nějak zamluvili, ale několik let se potom vzorky sovětského plynu odebíraly do kovových kapilár, které se potom rovnou připojily k plynovým chromatografům, aby se zjistilo složení a z toho se dalo vypočítat množství plynu, které se má tehdejšímu Sovětskému Svazu zaplatit. To jsou věci, laik žasne, odborník se diví, často by si to ani dramatický umělec nevymyslel.

 

 

 

Zde je část knih, které jsem vydal, stačí kliknout.

https://www.facebook.com/raven.argoni

https://www.facebook.com/Raven-Argoni-449685995157461/

Další důležité informace najdete zde (stačí kliknout)

Dále vaší pozornosti doporučuji

http://www.blesk.cz/tag/raven-argoni/1

www.monicastar.cz

Interview s Monicou

http://www.dobrakartarka.cz/

https://otevrena.cz/eroticke-horoskopy/