Vytisknout
Kategorie: News

"Co to čtete, princi?" "Slova, slova, slova." - 21. listopadu 2019

William Shakespeare - Hamlet

Být spisovatel, scénárista či dramatik znamená být vyvoleným mezi nadanými. Spisovatel je virtuóz slov, dokáže zaujmout jejich výběrem a posloupností. Dnešní šikovný copywriter, kreativní textař, díky vhodně voleným slovům dokáže upozornit na něco, co původně nikoho nijak zvlášť nezajímalo. Úderný slogan se vám zasekne do hlavy jak mistrně vržená ninjova hvězda, změní vaše myšlení i obsah vaší peněženky.

Pomocí vhodně volených slov se v pravý čas dokážete změnit v neodolatelně přitažlivou kouzelnou bytost, před níž se každému budou podlamovat kolena. Mistrné používání slov je ta nejvyšší magie, která existuje. Slova tvoří magii, protože už každé slovo samo o sobě je magie. Slova jsou kamínky v mozaice příběhu, v němž je tradice, paměť a mystická síla celého národa.

Tradice je základní nosný element individuálního i kolektivního sebevědomí. Předává se z generace na generaci. Klíčem k tradici jsou pohádky, legendy, báje a pověsti. Pomocí slov se vytváří nejvýraznější část naší osobnosti. Pokud někdo začne mluvit zmateně a nesouvisle, není s ním něco v pořádku nebo ten dojem alespoň budí.

Naprosto svéprávný a do jisté míry i moudrý, leč němý herec v pantomimě nebo v baletu se nikdy nebude těšit takové popularitě, jako hrdina, jehož hlášky zlidoví. Teprve když film promluvil, stal se skutečným filmem, z něhož se rodily a dozrávaly první filmové hvězdy.

Slovo dokáže posílit a oživit - dodnes se všechny typy Golémů uvádějí do pohybu tak, že se Golémovi vtiskne do ruky lísteček s napsaným nákupem.

Některá slova jsou užitečná, mohou být i moudrá a vzácná, jiná slova jsou zbytečná, prázdná a zrádná. Važme slova, radili mudrcové, nevhodné, leč vyřčené slovo se nedá vtáhnout zpátky ani párem volů.

"Co mě nezabije, to mě posílí," prohlásil kdysi často citovaný německý filosof a spisovatel Friedrich Nietzsche a davy nadšenců to po něm opakují dodnes, přestože on sám se ke konci svého života zbláznil, přestal komunikovat a už nikdy nic neprohlásil. To ho sice nezabilo, ale rozhodně ani neposílilo.

Slova bývají často silnější než realita. S malou, ale skutečně jen malou nadsázkou by se dalo říct, že co oči nevidí, to se dá v duchu a v mysli dokreslit pomocí vhodně volených slov. Pokud člověk něčemu věří, obléká svou víru do slov. Dokážete si představit, jak by se projevovala víra, kdyby neexistovala slova?

Jakmile bychom se ocitli v realitě beze slov, nastal by konec civilizace, obrazně řečeno konec světa. Babylónská věž, obraz našich nerealizovaných plánů a pseudoúspěchů, je symbolem zoufalství, které se nás zmocňuje ve světě beze slov. Nejde jen o to, že bychom se nemohli s ostatními domluvit, to nedokážeme ani když slova používáme, ale do slov oblékáme svou minulost a budoucnost. Celou svoji existenci. Pomocí slov udržujeme tradici a ve svých představách budujeme světlé zítřky.

Slavná biblická stavba nejdříve čile rostla na sebejistých základech stavební vědy a technických výpočtů, ale zásah vyšší síly způsobil zmatení jazyků a bylo vymalováno. Boží magie nebo magie přírody (berte to jak chcete) dala pyšnému člověku na vědomí, že jí se svojí slovní magií, i když v lidské společnosti neobyčejně silnou, ne-li nejsilnější vůbec, nesahá ani po kotníky. Kdoví, jak by to dnes vypadalo v Egyptě, kdyby se jim něco podobného přihodilo při stavbě pyramid.

Slova tvoří základ naší existence… Jen díky slovům si dokážeme představit, že nahý císař má na sobě nádherné, vzdušné šaty… slova jsou základem politiky a ekonomiky. Kdyby se nás politikové a ekonomové snažili přesvědčit o čistotě svých úmyslů beze slov, jen pomocí gest a pantomimy, nikdo by jim nerozuměl a politika i ekonomika by přestaly existovat.

Jakým způsobem by se dala pantomimicky vyjádřit nutnost utahování opasků díky exponenciálně narůstajícímu národnímu dluhu? Je zajímavé si uvědomit, kolik věcí, které nás v životě drtí, existuje pouze ve slovech. Jenomže přestat věřit slovům a vymanit se z jejich vlivu je stejně těžké jako odnaučit se jezdit na kole. Pozor – není to nemožné, ale je to hodně těžké.

Dejme tomu, že si vymyslíte heslo "I ve vašem světě bude líp!" a vytáhnete s ním do volebního boje. Heslo zní docela dobře, téměř mnohoslibně, ale z hlediska logiky má stejnou cenu jako hláška, tohle všechno, milý synu, bude jednou tvoje. Možná se vám po vyslechnutí podobných nesmyslů zvedne sebevědomí a večer budete snadněji usínat, ale to je asi tak všechno. Víc vám to nedá.

Slovo je magie a tak by mělo být chápáno. Slovo není produktem logického myšlení. Trvat na jakémkoliv striktním dodržování logických pravidel v mluveném či psaném projevu je sám o sobě projev nezralosti.

Všichni víme, co jsou metafory, metonýmie, synekdochy, oxymórony, tautologie, pleonasmy, onomatopoie a jiné verbální orgasmy a jak se projevuje ironie a sarkasmus. Jsou nedílnou součástí manifestace lidské inteligence a duševní síly, ale s logikou nemají nic společného.

Věta "na počátku bylo slovo" v sobě skrývá moudro, které se nedá na jeden zátah domyslet až do konce. Je v ní základní pravda o spisovatelském poslání, později povolání. Když o tom budete přemýšlet, přijdete na celou řadu zajímavých, možná až šokujících souvislostí.

Existence psychoanalýzy, jednoho z nejslavnějších odvětví psychologie, se datuje od okamžiku, kdy si Sigmund Freud uvědomil magickou, racionálně nevysvětlitelnou sílu slova v racionálně chápané psychiatrii. Ve své úvodní přednášce k psychoanalýze Freud zdůraznil, že slova se původně užívala k magickým účelům a že každé slovo má svoji vlastní kouzelnou moc. Pomocí slov se z jednoho člověka na druhého přenášejí vědomosti, zkušenosti a znalosti, slova podporují motivaci, prostřednictvím slov se ovlivňují emoce a nálady.

Vhodně a v určitých situacích i nevhodně volená slova jsou schopná vyvolat duševní pohnutí, které může přerůst až v psychosomatické onemocnění. Slova jsou nejúčinnějším prostředkem propagandy, politiky, náboženství, ekonomiky a soudnictví, ať už se do našeho vědomí dostávají pomocí "poselství bohů" nebo médií či masmédií jako je kinematografie, televizní zpravodajství, rozhlas a novinky na internetu. Kdo má v rukou televizi, rádio, tiskoviny a internet, má v rukou moc.

Jakým způsobem se mozek ždímá, takové myšlenky produkuje. Freuda napadlo, že když se slova dají použít k ovlivňování lidí, mohou se použít i k léčení. Psychoanalýza a psychoterapie pracuje se slovy, přičemž její magická zvláštnost spočívá i v respektování rozhodnutí, kdo může rozhovor mezi pacientem a psychoanalytikem slyšet a kdo ne.

Jakmile se slova začala používat ke sdělování informací a dojmů, objevil se fenomén tabu, neboli zákaz používat určitá slova. Mnoho slov začalo mít svůj vedlejší nebo skrytý význam, z čehož vznikly komunikační oblasti, označované jako magické, esoterní či hermetické, skryté a uzavřené ostatním.

Magický význam slova spočívá i v tom, co nesmí být vysloveno, které slovo se nesmí používat a co musí zůstat zahaleno tajemstvím. Prozrazené tajemství přestává být tajemstvím. Všechno, co je přímo pojmenováno, ztrácí část své energie, odolnosti a síly. Magie slovního projevu, i když to zní paradoxně, úzce souvisí i s tím, co se prostřednictvím slov nesmí sdělovat.

Jeden šaman-kouzelník řekl celkem výstižně, že kdyby zvědavému bílému muži sdělil, co všechno obsahují jeho léky, přestaly by fungovat. Slovo, ať už vyslovené, napsané nebo naznačené se stalo nejmocnější zbraní, pomocí níž začal člověk dobývat přírodu. Použil jsem slovo dobývat, nikoliv poznávat.

 

 

Interview s Monicou

Zde je část knih, které jsem vydal, stačí kliknout.

https://www.facebook.com/raven.argoni

https://www.facebook.com/Raven-Argoni-449685995157461/

Další důležité informace najdete zde (stačí kliknout)

Dále vaší pozornosti doporučuji

http://www.blesk.cz/tag/raven-argoni/1

www.monicastar.cz

http://www.dobrakartarka.cz/

https://otevrena.cz/eroticke-horoskopy/