Esoterní psychologie - 14. listopadu 2019

Esoterní psychologie je v podstatě psychologie, kterou používáme při výkladu karet a při výkladu astrologických konstelací. Samozřejmě by se dala použít i při běžné psychoterapii, ale spíše bych se přikláněl k názoru, že před tímto druhem použití by měl psychoterapeut i klient projít menším školením, které by zahrnovalo upřesnění jednotlivých pojmů, abychom neskončili jako stavitelé babylónské věže.

Esoterní psychologie často hledá souvislosti i tam, kde nejsou, popřípadě nejsou vidět na první pohled. Základním kamenem našeho bytí a naší společnosti a vůbec celého lidského myšlení je spojení dvou základních zákonů vesmíru, to je zákona akce a reakce a zákona synchronicity, o němž se zatím ví poměrně málo, i když se v našich životech formou různých, často až zarážejících náhod projevuje prakticky na každém kroku.

Hned na začátku naší malé exkurze do tajů esoterní psychologie si musíme definovat, co to je člověk, protože budeme mluvit především o člověku a při výkladu karet budeme řešit převážně lidské osudy.

Člověk je dvounohý agresivní savec, který přichází na svět s vrozenou touhou někoho nebo něco ovládat. Když se mu to nedaří, začne se projevovat autoagresivně až do té míry, že je schopný zničit sám sebe.

Člověk je především sexuální tvor, proto se jeho myšlení a snaha někoho nebo něco ovládat pohybuje především na sexuální rovině. Sex je mocná síla a může mít tolik různých projevů, že se dá najít prakticky za jakoukoliv lidskou činností. Můžeme směle tvrdit, že životní síla a sexuální síla jsou identické.

Pokud budeme někoho omezovat v jeho sexuálních projevech nebo budeme potlačovat jeho sexuální sílu a přirozenost,  budeme ho vlastně zabíjet, což většině lidí, vzhledem k jejich predátorské podstatě naprosto vyhovuje. Navíc je to i o něco elegantnější, než kdybychom se všichni navzájem vší silou škrtili, protože v případě omezování sexuální přirozenosti, se můžeme vždy odvolávat na vyšší autority, které se mohou rozhodnout jakkoliv, ale vždy je to pro něčí dobro.

Přicházíme k zajímavé části esoterní psychologie – k definici lidské inteligence – schválně zdůrazňuji pojem "lidská inteligence", protože se často setkáte s podsouváním různých blbostí, jako třeba, že delfíni jsou chytřejší než my nebo, že zvířata jsou na tom, co se týká inteligence, podobně jako člověk, jenom nemají schopnost mluvit. Na to obyčejně říkám, že znám mnoho lidí, kteří mají schopnost mluvit, ale protože jim chybí lidská inteligence, je jim to platné jak mrtvému zimník.

V případě inteligence jde o něco úplně jiného, než o prosté přizpůsobení se podmínkám, v nichž musíme existovat. Jde o něco, co je naprosto fantastické, ale současně musím počítat i s tím, že mě většina (méně inteligentních) lidí nepochopí.

Žijeme v prostředí, jehož základem je cosi, co jsme si zvykli označovat jako gravitační pole. I když nikdo přesně neví, o co jde, tak všichni víme, co mám na mysli, když vyslovím slovo "přitažlivost". Ano, je to přesně ta veličina, která nám může po ztrátě rovnováhy způsobit takový držkopád, že se z něho už nemusíme nikdy zvednout. Popřípadě nám bude hodně dlouho trvat, než znovu rozchodíme zlomenou nohu.

Celý život udržujeme rovnováhu. Náš mozek udržuje rovnováhu. Je to něco, co zvířata i lidé dělají naprosto automaticky. Ale nebyl by to člověk, kdyby si se vším jednou nezačal hrát – a to je právě onen základ lidské inteligence.

Kdo vymyslel žonglování? Člověk. Jsou zvířata, která mají vynikající smysl pro rovnováhu, dovedou s čímkoliv naprosto nenuceně balancovat, ale žonglovat, v pravém slova smyslu, umí jen člověk. Nebo jste snad někdy viděli opici, která by žonglovala se čtyřmi míčky?

Stejně tak to byl jen a pouze člověk, kdo přišel na to, že onen známý, leč těžko definovatelný smysl pro rovnováhu se dá převést, neboli transformovat do herních systémů.

Sebeobratnější a sebemrštnější zvíře nikdy nepochopí, v čem spočívá princip člověče nezlob se a nikdy se nenaučí šachy ani dámu, na rozdíl od člověka, který může různých hrám propadnout natolik, že jim obětuje celý svůj život.

Klasických her je celkem kolem dvaceti, ani jedna z nich nemá žádný praktický význam pro život a přesto jim stále dokola propadají miliony lidí, kteří v podstatě nic jiného nedělají, než že si lámou hlavu, kterou figurkou by se dalo táhnout, aby to bylo výhodné a přitom se neporušila pravidla hry. Nepřipadá vám to na hlavu? Ale to je skutečnost, kterou nikdo z nás nezmění.

Zrovna tak veškerá věda, matematické a chemické rovnice, ekonomie, právní systémy, vše je založeno za hledání pomyslné rovnováhy, kdy se pravá strana rovnice začne rovnat levé. Kdo to nevyřeší a rovnováhu neudrží, ten spadne - Game over.

Je dobré se nad touto skutečností zamyslet, abychom si uvědomili, že lidská inteligence je skutečně něco absolutně výjimečného. Ať už ve skutečnosti nebo ve virtualitě. Hrám se většinou věnují muži, snaží se zvítězit nad svými soupeři, zatímco ženy se věnují snaze ovlivnit jednotlivé muže, aby se jim ozvali, navázali s nimi konverzaci, začali s nimi komunikovat, zamilovali se do nich, přestali čumět po ostatních ženách a začali patřit pouze jim. V podstatě jde opět pouze a jedině o určitou modifikaci základního herního systému - najít a udržet rovnováhu mezi požadavkem a výsledkem.

Určitě jste se již setkali s tvrzením, že člověk se rodí jako nepopsaná tabule, tabula rasa, která se "popisuje" výchovou a procesem enkulturace – a přesto se najednou mezi miliónem normálních lidí vyskytne takový šmejd jako byl třeba Ted Bundy. Člověk si toho do života přináší hrozně moc, možná je toho tolik, že bychom mohli směle mluvit o praktické nevychovatelnosti dětí. Nevíme kolik je mezi našimi dětmi skrytých psychopatů, kteří se začnou projevovat až v dospělosti nebo třeba po nešťastné ráně do hlavy, to vše musíme mít na zřeteli a vzít v úvahu, když přemýšlíme nad budoucností, ať už svou vlastní nebo nad budoucností klienta, který k nám přišel kvůli výkladu tarotových karet, popřípadě astrologických konstelací.

Takže pozor, pokud je skutečně něco psáno v osudu, tak to nespraví sebelepší výchova a sebevětší snaha osvícených filosofů, pokud se má někdo v životě projevovat jako naprostý blbec, tak je to tak dáno a nikdo to nezmění. Ani on sám.

Když se budete s někým bavit, můžete se spolehnout na to, že se vám dotyčný bude snažit říct o sobě co nejméně. Je to hlavně tím, že každý myslí především na sex a na všechno, co se sexem souvisí a pokud se musí rozhodnout, tak se rozhoduje většinou pocitově podle emocí, které v něm jednotlivé životní nabídky budí. Logika a racionální myšlení živoří utlačené někde v zákulisí lidského vědomí. Většinou se o logické myšlení pokoušejí občas osvícenci v různých školách, ale normální člověk uvažuje a jedná pudově.

Je přitom jasné, že když je sex hlavním předmětem našeho zájmu a současně se každý snaží nějakým způsobem něco nebo někoho ovládat, tak z toho občas vznikají různé propletence jako třeba různá masová hnutí, při kterých lidé ani nevědí, za co vlastně vytáhli do ulic nebo se začnou proti někomu sbírat podpisy a sepisovat petice – a hlavním důvodem je třeba jen domněnka, že se dotyčnému vede nějak podezřele dobře.

Takže na to na všechno si dávejte dobrý pozor. Abyste někoho nezačali odsuzovat jen proto, že je úspěšný nebo má jiné životní hodnoty, než vy, i když tím nikomu neškodí.

Pokud se lehce zamyslíme nad otázkou, před čím má člověk největší respekt nebo která lidská vlastnost je ostatními nejvíce obdivovaná – přijdeme na jednoduchou a možná i zpočátku překvapivou odpověď – je to síla. Normální, prachobyčejná fyzická síla. Zdvihnete lokomotivu – a máte o slávu a o přátele postaráno. Síla se ve společnosti samozřejmě může projevovat i jinak, jako ekonomická síla nebo jako VIP síla, jste známá osobnost, každý si s vámi rád udělá selfíčko, ale na počátku stojí normální, hrubá fyzická síla, před kterou si sedne na prdel i většina žen a je i dost dobře možné, že vám, v okamžiku, kdy budete svou sílu demonstrovat, dá přednost před postarším vetchým milionářem.

Takže si to zopakujme - lidská inteligence je schopnost transformovat iracionální pocit udržení rovnováhy do racionálních (herních) systémů. Jediné, před čím má každý respekt je fyzická síla, ale v životě o vítězi často rozhoduje rychlost.

Zajímavou kapitolou v různých filosofických úvahách je vždy zamyšlení nad tím, co je vlastně smysl života. Proč tady jsme a co je naším úkolem. Správnou otázkou všechno začíná, ale současně i končí, protože odpověď nezná nikdo. Věda dosud neřekla ani přibližně, jak vznikl život na zemi. Buď je to skutečně tak velká záhada nebo je nedokonalá věda, která tuto záhadu chce zkoumat.

Jak jsme si již řekli, v naší psychologii to bereme tak, že nejzákladnějšími zákony jsou zákon akce a reakce a zákon synchronicity, přičemž u akce a reakce má většina lidí dojem, že to správně chápe, čím víc na něco tlačím, tím větší odpor mi to klade, je to jasné jak facka (a současně se ze zákona akce a reakce dají odvodit i další dva "základní" Newtonovy zákony, zákon setrvačnosti a zákon síly, takže nejsou zase až tak moc základní, jak se nám to snažili namluvit ve školách), ale zrovna s tou synchronicitou je to takové dost nejasné. Když se čirou náhodou na osamělém místě sejde šest mužů, jejichž jména dávají smysluplnou větu, která se jim v dané situaci ukáže jako užitečná, tak se to vysvětluje dost těžko.

V podstatě se dá říct, že smyslem života je udržet se naživu, popřípadě zplodit potomky, zestárnout a tiše odejít. Na druhou stranu je celkem pochopitelné, že pokud se považujeme za legendární stavitele chrámů a katedrál, tak se s takovým smyslem života jen tak nespokojíme.

Nicméně bude dobré, když si zapamatujeme, že zákon akce a reakce a synchronicita jsou nejdůležitější zákony, kterými se naše realita projevuje.

Pokud se někdo zeptá, čemu by se měl v životě určitě vyhnout, jestli jsou to pohlavní choroby, drogy, alkohol nebo kouření, tak jednoznačně největší nebezpečí představuje vždy setkání nebo srážka s psychopatem. A nemusí to být ani srážka, psychopat si vás najde, ani nevíte jak, prostě se mu zalíbíte a najednou máte věrného kamaráda, který na vás dává pozor a nejenom, že dává pozor, aby se vám nic nestalo, pokud možno, ani nic dobrého, ale nenápadně vás začne za vašimi zády pomlouvat a vy se nestačíte divit, proč před vámi uskakují dobří lidé, které jste dříve mohli směle označit jako spolehlivé známé nebo dobré kamarády.

O psychopatii si něco přečtěte, popřemýšlejte o ní a dávejte si na ni pozor, protože je fakt často lepší šlápnout na hada, než se dát do řeči s psychopatem, který zrovna nikam nepospíchá nebo neví, co s načatým večerem.

Jak jsme si vyjmenovali různé věci, které je dobré vědět, pokud chcete se svým životem nějak smysluplně naložit, tak nejzáhadnější asi bude ona, výše již zmíněná synchronicita. Tady by bylo dobré si o tom přečíst nějakou knížku, popřípadě se přihlásit na konzultaci. Protože synchronicita, ona zvláštní náhoda, se kterou obvykle nikdo až do poslední chvíle nepočítá, se ukazuje jako nejdůležitější věc při ovlivňování osudu – a čím více se o tomto zajímavém fenoménu dovíte, tím snadněji budete později řešit často i dost složité životní situace.

 

 

Interview s Monicou

Zde je část knih, které jsem vydal, stačí kliknout.

https://www.facebook.com/raven.argoni

https://www.facebook.com/Raven-Argoni-449685995157461/

Další důležité informace najdete zde (stačí kliknout)

Dále vaší pozornosti doporučuji

http://www.blesk.cz/tag/raven-argoni/1

www.monicastar.cz

http://www.dobrakartarka.cz/

https://otevrena.cz/eroticke-horoskopy/