Vytisknout
Kategorie: News

Magie slov - 22. října 2019

Vycházím z předpokladu, že tvůrčí síly přírody jsou z našeho hlediska geniální, ale objektivně vzato naprosto "slepé". Vše se odehrává bez předem připraveného plánu. Příroda je věčná improvizace a neustálé hledání. Jediným vodítkem veškerého dění je základní schéma, dané přírodními zákony. Vždy přežívá pouze to, co je v daný okamžik  schopné existence. Humanisticky smýšlející pánbůh, neboli První Hybatel patří do říše pohádek, proto také otázka "jak to mohl bůh dopustit?" má přibližně stejnou cenu jako meditace nad problémem, jestli se může člověk utopit v živé vodě. Jediné, čím si můžeme být stoprocentně jisti, je to, že si složitou hru přírodních sil nikdy nedokážeme ani vzdáleně představit.

V magii mluvíme o pocitech, citech, emocích, fantazii, sexualitě a samozřejmě také o inspiraci. Pohybujeme se ve světě iracionality. Patří sem všechno, co se nedá definovat, logicky popsat a sdělit, ale dá se to prožít, procítit, uvědomit, zaznamenat a registrovat, jako například radost nebo sexuální vzrušení.

Mnohokrát jsem psal o sexuální magii jako o nejlepším způsobu, jak se naučit ovládat myšlenky a tím i celý život, protože realita se dá změnit pomocí myšlenkových proudů. Zapomeňte však na magické kejkle nebo rituály, které by fungovaly jako vypínač u žárovky. Zapnete - žárovka se rozsvítí, vypnete - žárovka zhasne. Provedete podle návodu rituál na setkání s archetypální partnerkou - a ono nic. Zkusíte to podruhé – a zase nic. Kde jsou všechny ty vysněné, šťavnaté krásky, magicky šité přímo na míru, s nimiž se chcete pohroužit do objevování sladkých tajemství sexuální magie?

Ono je to asi tak, že reprodukovatelnost pokusu za stejných podmínek patří spíše do klasické fyziky, než do života, v němž se často stává, že zapnete vypínač - a žárovka praskne.

Při magických rituálech se používají pomůcky a postupy, které na první pohled nemají s řešením daného problému žádnou souvislost. Nezasvěcený člověk se nechápavě ptá, proč by měl mít kančí zub na koženém provázku nebo společný orgasmus přesně o půlnoci lepší ochrannou funkci než klasická neprůstřelná vesta a spolehlivá devítka? My si zase klademe otázku, jestli může sebelepší betonový bunkr, všestranně vybavený, zásobený, větraný a testovaný na přežití po jaderném útoku, zaručit svému majiteli nesmrtelnost.

Četná rčení se nás snaží přesvědčit, že cesta k úspěchu není dlážděna slovy, ale konkrétními činy. Mlčení se přirovnává ke zlatu a do dějin vstoupil povzdech: "Kdybys mlčel, zůstal bys filozofem".

Představitelé Hamletů se stále dokola zamýšlejí nad marností slovního projevu. Co to čtete, princi? Slova, slova, slova.

Jistý básnický velikán k tomu lapidárně dodává: "Slova jsou činů smrt! Kdo u dívky chce si vysloužit pěkný mrd, musí hned tasit zbraň a k činu přikročit! Vždyť pro jedno slovo víc, už mnohý plán se zvrt …"

Však, jak už svého času říkal Adam Evě, když je vyhnali z ráje, pojďme na chvíli obrátit list!

A nechme se fascinovat tvrzením, že "na počátku všeho bylo slovo a to slovo bylo bůh".

Moudrý člověk nepochybuje, že pár vhodně volených slov může změnit osudy národů, ale většinou si to, navzdory své moudrosti vysvětluje pouze tím, že slova jsou nástrojem komunikace. Básník a filozof J. W. Goethe se domníval, že na počátku všeho byl "pojem", nikoliv "slovo" - přestože sám vstoupil do dějin jako umělec slova. Nikoliv pojmů.

Větší, či menší schopnost pojmové abstrakce mají všichni živí tvorové. Na rozdíl od člověka však nemají magický dar řeči a nedovedou srovnávat a porovnávat (vážit, vyvažovat) všechno se vším. Pouze lidský mozek dokáže vyjádřit pojem pomocí slov. Ať už vyřčená, napsaná nebo myšlená, jsou to slova. Dokonce existují takzvaná onomatopoická slova, která neznamenají vůbec nic, ale při povrchním poslechu připomínají normální řeč, popřípadě evokují určité představy. Slovo je absolutně zvláštní fenomén, protože představuje magický přechod mezi pocitovou iracionalitou a logickou racionalitou. Proto také, což opakuji snad již posté, definuji lidskou inteligenci jako schopnost vyjádřit a transformovat iracionální pocit udržení rovnováhy do racionálních systémů, to znamená do slov a do herních pravidel. Zvířata nemohou hrát hry, jako je třeba dáma, mlýnek nebo šachy, nemohou hrát karty, stejně jako nemohou nikdy pochopit žádnou rovnici, ať už matematickou, fyzikální či chemickou.

Tantričtí jogíni, stejně jako sexuální mágové používají vhodně volená slova, aby se dostali do stavu vzrušení, fascinace a extáze. Polonahé nebo úplně nahé, štědře vyvinuté kněžky pohlavní rozkoše vyprávěly svým partnerům vzrušující příběhy jako součást společně prožívané slasti.

V mistrném používání slov se skrývá to, co z hlediska alchymie a magie souvisí s iniciací, osvícením, či mystickou svatbou mezi tělem a duchem. Šťastná a zdařilá slovní spojení v sobě skrývají nejedno tajemství, mezi nimiž se nachází i mystérium dokonalé regenerace a nesmrtelnosti.

Slova odrážejí skutečnost téměř se zrcadlovou věrností. V sexuální magii jsou slova stejně důležitá jako vizuální informace.

Ve zvuku slov a vět se odráží vibrace tvůrčích přírodních sil. Ve stavu inspirace se citliví lidé odedávna snažili interpretovat tyto vibrace pomocí říkadel a manter. Dětská kultura se svými melodickými "enyky, benyky, kliky bé", "čáry, máry, podkočáry" a "ententýky, tři špalíky" má svůj hluboký mezinárodně ezoterický základ. Beze sporu to byly právě rytmus a melodie řeči, které daly vzniknout poezii a hudbě. Zůstaňme však u slov. Jsme přesvědčeni, že každý mluvený projev je ve své podstatě magickým úkonem.

"Však, k čemu jméno?" může se ozvat hlas opozice, "i kdyby se růže jmenovala jinak, voněla by stejně."

Jména "růže", "die Rose" nebo "rose" mají v sobě vibrace stvoření krásné, voňavé květiny. Zkusme si na chvíli představit, že by se růže jmenovala jinak, třeba "puchlík".  Hned zjistíme, že je to neúnosné. Slovo puchlík má v sobě úplně jinou informaci, diametrálně odlišnou od informace, obsažené ve tvaru a vůni růže.

A jak je to s oním propagovaným mlčením? Říká se přece, že jeden z nejtěžších stupňů sebeovládání je umění vypnout při meditaci tok myšlenek a oddat se pouze pocitům. Což je často vyžadováno právě při sexuální magii. Nepochybuji, že umění mlčet patří do meditací, stejně jako umění prociťování, empatie a vizualizace. To ovšem nic neubírá na síle magie slov. Člověk, který chce ovládat svůj život, se musí naučit mlčet i mluvit. Obé ve správnou chvíli. Mlčet by měl ve chvíli, kdy ten druhý pracuje se slovy.

 

 

Interview s Monicou

Zde je část knih, které jsem vydal, stačí kliknout.

https://www.facebook.com/raven.argoni

https://www.facebook.com/Raven-Argoni-449685995157461/

Další důležité informace najdete zde (stačí kliknout)

Dále vaší pozornosti doporučuji

http://www.blesk.cz/tag/raven-argoni/1

www.monicastar.cz

http://www.dobrakartarka.cz/

https://otevrena.cz/eroticke-horoskopy/