Afirmace - 10. září 2019

Afirmace - malé zamyšlení nad jedním druhem lidské blbosti

Podle definice jsou afirmace krátké věty, obsahující tvrzení nebo přání, které se splní pokud je budeme několikrát za den opakovat. Například – každý den se cítím lépe a lépe, každý den jsem bohatší a bohatší… nebo - každý den potkám někoho, kdo mi s něčím pomůže…

Afirmace jsou ve své podstatě lži, protože neodpovídají skutečnosti a my se dostáváme do paradoxní situace, v níž se (jako obhájci a hledači pravdy) pomocí lži nebo lží snažíme propracovat ke splnění svých tužeb a přání.

Říká se, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, což je hloupost, protože skutečná pravda je jenom jedna. Ani tisíckrát opakovaná lež se nestane pravdou, ale může tisícům lidí, kteří nedovedou logicky uvažovat, dokonale zblbnout hlavu.

Často používané afirmace a "osvícená" tvrzení, která se objevují v poslední době hlavně na sociálních sítích, jsou často snadno napadnutelná pomocí běžné logiky. Uvedeme si několik příkladů.

Každý člověk, kterého dnes potkáš, ti přinese něco dobrého.
Raven: Nejsem si ale jistý, že to platí i v případě, kdy se na osamělém místě setkáš se sériovým vrahem.

Arthur Schopenhauer kdysi řekl, že povaha je víc než vzdělání.
Raven: A nám nezbývá než doufat, že to ve většině případů neplatí pro lékaře.

Jiný slavný a často opakovaný citát praví, že to, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jejich vlastní hloupé činy.
Raven: Před miliardou chudáků z vytunelovaných a vykradených rozvojových zemích a před týranými dětmi bych to raději moc nahlas neříkal. Stejně tak bych se asi s tímto citátem neprsil před lidmi, které zradil někdo, komu důvěřovali a věřili. Jak o tom nakonec poutavě píši ve své poslední knize Psychopat v rodině.

Arthur: Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí  každý porozuměl.
Raven: To není těžké, to je neproveditelné. Na druhou stranu, pojmu "bolest" porozumí každý.

Arthur: Duchaplné nápady a řeči patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny. Abychom se v obyčejné společnosti líbili, musíme být povrchní a omezení.
Raven: Záleží pouze a jedině na obsahu peněženky. Když se šrajtofle směje a zlatem září, zatleskají vám v každé společnosti, ať už pronesete jakoukoliv hovadinu.

Arthur: Poctivě to myslí každý pouze sám se sebou a se svými dětmi.
Raven: Platí to i pro sebevrahy, pro blázny, pro lidi s poruchou osobnosti nebo pro ty, kteří mají zálibu v sebepoškozování nebo se jen tak, díky momentálnímu pohnutí mysli vlastního dítěte zřeknou? Já sám jsem třeba na svých rodičích nic z výše uvedeného "moudra" nepozoroval…

Následují příklady mých dalších pokusů o drobné antiafirmace a životní moudra.

Jakmile blbec začne chápat, že se projevuje jako blbec, přestává být blbcem.

Dnes v noci jsem měl hrůzný sen – přišel ke mně ďábel a začal mě vymítat z mého vlastního těla!

Syndrom naší doby – nikdo nic neumí, ale chce se tím úspěšně živit.

Když jsem přemýšlel nad tím, že trocha sebekritiky by občas nezaškodila, dospěl jsem k názoru, že opět mám, jako ostatně vždy, hlubokou pravdu.

Dnes musíme napravovat věci, které jsme včera nezvládli a současně nezvládáme řadu věcí, které budeme muset opravovat zítra.

Nejhorší je srážka dvou normálních, celkem inteligentních lidí, z nichž každý považuje toho druhého za blbce.

Když člověka nic nebolí, nepomáhají ani nejlepší léky. A často nepomůže ani lékaři doporučená nákladná a složitá operace.

Zvykli jsme si, že je správné, když se necháme okrádat pouze od slušných lidí.

Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo.

Byli čtyři bratři, šetřili a měli za tři.

Kolik minulých životů v hlavě máš, tolikrát jsi člověkem.

Prý existuje dvacet zásadních rozdílů mezi bohatými a chudými. Já vidím základní rozdíl pouze jediný – peníze.

Může hluchý slyšet tlesknutí jedné dlaně?

S novým papežem prý přijde konec světa, který ale bude o mnoho zábavnější, než ty předešlé…

Zeptal se šaman chromého na vozíku: "A kdy sis naposledy zatančil?"

Přestal myslet a dostal na to dotaci.

Vysvětlujte někomu, kdo pospíchá na WC, že cesta je důležitější než cíl.

Je mnoho myšlenek, které jsou krásné, ale začnou bučet, sotva se vysloví.

Říká se, že čaroděj svými kousky neudiví jiného čaroděje. To bohužel nemohu potvrdit, protože jsem se zatím s jiným čarodějem nesetkal a sám sebe svými činy uvádím v úžas každý den, od rána do večera.

Moudrý stařec? Kdyby byl skutečně moudrý, tak by nezestárnul.

Být nejlepší nestačí…

Vsadil na špatného koně a opět vyhrál.

Nechoď k léčiteli, který je víc nemocný než ty sám.

Kdo hledá, najde, i když, pravda, většinou něco jiného, než původně hledal.

Mnoho léků má špičkové složení, ale žádný účinek.

I burana občas naštve, že je buran.

Jak nazvat chvilky, kdy se můj šestý smysl probudí a začne řádit, jak smyslů zbavený?

Přišel jednou k Buddhovi malý, téměř nepatrný chlapec a řekl: "Hele, Buddho, chci k tobě do učení." Buddha se zasmušil: "Hm, to není tak jednoduché, musíš mít nějaké zkušenosti se životem… už jsi někdy něco ukradl?" Chlapec odtušil: "Ne, nikdy jsem nic neukradl," načež Buddha pravil: "Tak jdi a něco ukradni, potom přijď znovu." Chlapec odešel a Buddha za chvíli zjistil, že mu z kapsy zmizela peněženka, občanka, zlatý snubák s diamantem, kreditka, zbroják a klíče od bytu.

Když se zařadíš na konec fronty, může se zdát, že jsi poslední.

Nikdy si neber nic osobně, ani když jsi na prohlídce u doktora nebo u výslechu…

I kdybychom umřeli, nic nás nezastaví.

Vítězství nad někým se obvykle dostaví jako vedlejší produkt boje, který člověk svedl sám se sebou.

Hlavně nesmíme zapomenout, kde máme uložené paměťové karty.

"Bezpečnost práce?" profesor bezmocně rozhodil rukama, přičemž srazil jednoho ze svých asistentů do nádrže s kyselinou sírovou.

Při pozorování práce sklářského kahanu, se roztavilo jednomu obzvláště zvídavému žákovi skleněné oko.

A skončíme dnes tím, že naposledy zacituji sám sebe:

Skleněné oko – do duše čočka.

Tak co, stačí to k zamyšlení?

Na závěr si ukážeme několik cviků, které dokáží, když jsou prováděny ve smysluplném celku, ochránit kohokoliv před jakoukoliv nemocí. K tomu se ještě budeme bumerangovitě vracet.

 

Zde je část knih, které jsem vydal, stačí kliknout.

https://www.facebook.com/raven.argoni

https://www.facebook.com/Raven-Argoni-449685995157461/

Další důležité informace najdete zde (stačí kliknout)

Dále vaší pozornosti doporučuji

http://www.blesk.cz/tag/raven-argoni/1

www.monicastar.cz

http://www.dobrakartarka.cz/