Sex vs. vztahy

Co to ta magie vlastně je? Dá se použít v partnerství?

Ano, dá, ale nejdříve zapomeňte všechno, co jste kdy o magii slyšeli z jiných zdrojů.

Magie je ta nejkomplexnější a nejhlubší psychologie, jakou si dokážete představit, je to znalost vzájemného působení reality a myšlenek v celé své šíři a košatosti. Esoterická psychologie, neboli magie, zkoumá souvislost doslova všeho se vším, hledá jakékoliv vztahy, často i tam, kde z racionálního hlediska žádné nejsou - tomu se říká analogické souvislosti, popřípadě analogické myšlení. Vědec například nebude při svých pokusech přihlížet k tomu, jestli má na sobě čistou a vyžehlenou nebo ušmudlanou a nevyžehlou košili. Je silně pravděpodobné, že reakci draslíku s vodou stav jeho košile nijak zvlášť neovlivní, pokud ovšem půjde o psychologa, pracujícího s přecitlivělou obsedantní pacientkou, závislou na jakékoliv dokonalosti, bude situace jiná.
Magie zkoumá vzájemný vliv reality a myšlení. Myšlení má svou racionální a iracionální stránku a vyjadřuje se pomocí:
Slov (významových i bezvýznamových - onomatopoických) a slovních spojení, zaříkávadel, manter, říkadel, básniček, básní, bájí, pověstí, mýtů, legend, jakékoliv literatury a veškerého slovesného umění, co kdy spatřilo světlo světa. Dále se myšlení vyjadřuje pomocí:
Obrazů a symbolů (do toho patří všechny obrázky od malůvek v jeskyních, až po moderní fotografii, kinematografii a abstraktní umění) a pomocí:
Rytmů a melodií (sem patří všechno od tleskání dlaní až po díla hudebních géniů v podání symfonických orchestrů) a pomocí:
Pohybu (opět všechno od poskakování kolem ohně a rituálních gest, až po moderní balet, od jednoduchého cvičení, až po složitá bojová umění).
Kromě verbálních (slovních) a nonverbálních (mimoslovních) myšlenkových projevů se myšlení projevuje prostřednictvím fantazie, neboli představ. Tyto představy se opět mohou týkat slov, obrazů (vizualizace), rytmů, melodií nebo pohybu.
Magie pracuje s rituály. Rituál je předepsaná činnost, kterou musíme splnit buď jednou nebo ji musíme několikrát opakovat, abychom jejím prostřednictvím ovlivnili realitu. Jednoduchá rituální činnost je pro logický rozum snadno pochopitelná, například, když se člověk pro lepší koncentraci několikrát zhluboka nadechne a pokřižuje se. Tomu se nikdo nediví. Ve světě sportu se taková meditativní chvilka soustředění bere jako samozřejmost. Jiné je to se složitější rituální činností, která se racionálnímu rozumu často jeví jako nesmyslná. Když šaman, převlečený za démona poskakuje kolem nemocného a mává ve vzduchu větvičkami, jeví se nám jeho přístup k nemoci jako nevědecký. Je to ale pouze tím, že jsme zvyklí na jiné rituály - na rituály bílých plášťů a laboratorních přístrojů, na rituály hygieny a na rituály medicínské hierarchie. Necháte se raději operovat od obvodního lékaře, od chirurga nebo od profesora lékařské fakulty, nositele Nobelovy ceny? Jeden vzácný, leč nemocný zahraniční host se kdysi chtěl nechat v tehdy ještě existujícím Československu operovat, ale jedině přímo od ministra zdravotnictví. Těžko mu vysvětlovali, že pan ministr nerozezná skalpel od pinzety a co se týče anatomie, mohl by se cítit těžce zaskočený i otázkou, na které straně jsou v těle játra.
Magické rituály využívají koncentraci myšlenek, synchronicitu a analogii.
Čím víc se dokážeme soustředit, koncentrovat na určitou myšlenku, tím větší je pravděpodobnost, že se nám ji podaří převést do praxe. Samozřejmě se to nedá počítat podle trojčlenky, jako že dvakrát větší soustředění znamená dvakrát větší pravděpodobnost uskutečnění, stejně tak neexistuje žádná míra, podle níž by se dala porovnávat síla myšlenkových koncentrací různých lidí, kteří rituál provádějí. Je to záležitost citů, pocitů a emocí, čili záležitost čistě individuální. Magie je cesta individualismu, dovíte se základní pokyny, ale experimentovat už musíte sami. Všichni víme, že od rána do večera myslíme na spoustu zbytečností, že se nám hlavou honí myšlenky bez ladu a skladu a že je dost těžké zbavit se nepříjemných a zbytečných myšlenek. Někdy si nemůžeme vzpomenout na něco důležitého a nadáváme na ošidnost paměti, ale vědomě na něco zapomenout je snad ještě těžší. Zkuste teď půl minuty nemyslet na malého bílého trpaslíka, který se vám vznáší nad hlavou. Nejde to? Ono by to šlo, kdybyste se dokázali rychle soustředit na něco jiného. Umění koncentrace je základem umění používat myšlení.
Synchronicita znamená souběžnost dvou náhodných jevů. Napadne vás nějaká melodie, zapnete rádio a zrovna ji tam hrají - synchronicita. Víme, o čem mluvíme, ale těžko se to vysvětluje.
Analogie znamená podobnost - šaman se převlékne za zlého démona nemoci a potom pomocí tanečních kreací předvádí, jak slábne a odchází. Vychází z pevného přesvědčení, že podobné jevy se přitahují a posilují. Říká se tomu sympatetický a homeopatický zákon přitažlivost, přestože v realitě, kde se všechno dokazuje skutky, žádný magický zákon přitažlivosti neexistuje. Snadno dojdeme k závěru, že dějiny jsou psané špatně chápanou realitou a omyly.
Magie se snaží využívat synchronicity a analogie ve svých rituálech.
Pokud se snažíme někoho pomocí rituálů ovlivnit, platí pravidlo, že dotyčný o tom nemusí vědět, dokonce je lepší, když o tom neví. To platí i pro léčebné postupy. Mnohokrát se setkáte s tvrzením, že magie, podobně jako hypnóza používá k uskutečnění svých cílů především sugesci a víru. Člověk, který zpravidla o magii neví vůbec nic, se usměje a mávne rukou: "Víra tvá tě uzdravila," a tím to pro něho končí. Jasně, když budu věřit, že se uzdravím, tak se uzdravím, jak jednoduché. V praxi to tak bohužel nefunguje. Jednou se dělal hodně zajímavý pokus, při němž se vybrali čtyři pacienti s těžkou artrózou kolena, kteří šli na operaci. Dva z nich byli operováni normálním způsobem, u dvou se operace pouze předstírala. Dostali ale normální narkózu, chirurg provedl malý řez do kůže, ale to bylo z operativního hlediska asi tak všechno. Doktor, asistenti a sestry postávali kolem pacienta, který byl v narkóze a všichni se bavili tak, jako kdyby operace skutečně probíhala: "Sestro, skalpel, teď tady udělám řez, ano hezky se to povedlo a teď odstraním přebytečnou tkáň... ták, krásně se to vyčistilo, ještě propláchneme kloub vodou, výborně, můžeme šít, operace se povedla." Malý řez v kůži zase sešili a to bylo všechno. Pacient se probudil a byl odvezen na pokoj. Po krátké době se začal zotavovat naprosto stejným způsobem jako pacienti, u nichž operace skutečně proběhla. Všichni čtyři za pár měsíců normálně pobíhali a sportovali, přestože se původně nemohli ani pohnout. Výsledek tohoto pokusu se vysvětloval pomocí síly sugesce a víry. Závěr zněl v podstatě tak, že když člověk něčemu pevně věří, uvolní se v jeho těle zablokované reakce, které mu pomohou zbavit se i hodně těžkých nemocí.
Zní to docela logicky, ale my nemůžeme v magii hledat žádné logické souvislosti. Magie je plná paradoxů a logicky nevysvětlitelných jevů.
Je totiž dost pravděpodobné, že by se celý pokus mohl odehrát i v podstatně jiné režii - v magické režii. Dotyčný pacient by vůbec nic nevěděl o tom, že se ho někdo bude pokoušet léčit, ležel by doma a odmítal by jakoukoliv operaci a pobyt v nemocnici, což je dost obvyklý jev. V nemocnici by se mezitím odehrála jeho fiktivní operace, ale tak, že by na operačním stole neležel dotyčný pacient, ale například figurína, která by jej představovala. Operace by proběhla jako normálně i s vyčištěním kloubu a zašitím rány, vypadala by asi jako "hra na doktora", ale výsledek by byl ten, že skutečný pacient, jenž by o svém léčení neměl ani tušení, by se najednou "zázračně" uzdravil. A to je princip skutečné magie - ovlivnění reality na základě synchronicity a analogie - souběžného podobného děje, čili rituálu.
Když si nyní místo "pacienta" dosadíme "partnera" nebo "partnerku", jejichž jednání je často z hlediska domluvy nebo logiky nezvladatelné, například proto, že se jedná o psychopatické osobnosti, naznačuje se nám tady určitá cesta k řešení často dost závažných partnerských problémů.

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

https://www.facebook.com/raven.argoni

https://www.facebook.com/Raven-Argoni-449685995157461/

Další důležité informace najdete zde (stačí kliknout)

Dále vaší pozornosti doporučuji

http://www.blesk.cz/tag/raven-argoni/1

www.tarotgroup.cz

www.monicastar.cz

www.mcmag.cz

http://www.dobrakartarka.cz/