Všichni víme, že svět, ve kterém žijeme, realita, vesmír, všechno, co se dá popsat pomocí fyzikálních veličin, se řídí podle přírodních zákonů. Fyzikální, chemické, prostě přírodní zákony nám jasně říkají, že stejné příčiny nebo stejná souhra stejných příčin má vždy stejné následky – tomu se říká reprodukovatelnost. Pokud je něco reprodukovatelné, vnáší to z psychologického hlediska do našeho života pocit jistoty. Víme, že když něco, co je těžší než vzduch pustíme z ruky, tak to spadne dolů na zem. Jak se říká, nahoru to nepoletí a dole to najdem. Víme, že když je něco mimořádně těžké, tak to vlastní silou neuzdvihneme, ani s tím nehneme. Stejně tak víme, že všichni jednou umřeme, zemřeme, zahyneme, rozpustíme se v nicotě, víme, že po neděli přijde pondělí a pokud něco z našich naprostých jistot najednou vynechá, selže a stane se jinak, odehraje se něco, co odporuje známému reprodukovatelnému chování hmoty, času, energie, říkáme, že se stal zázrak. Mnoho filosofů a spisovatelů se snažilo definovat zázrak, většinou se setkáte s opakovaným tvrzením, že zázrak je něco, co se nedá vysvětlit pomocí fyzikálních zákonů (jinak by to byl spíše podvod). Zázrak je událost, která odporuje fyzikálním zákonům. Pokud se mám vyjádřit k tomuto problému, byl bych trochu opatrnější v používání pojmů. Neptejte se nikoho, co se dělo v Čechách mezi 6. a 17. lednem 1584… nebo co se dělo ve Velké Británii  mezi 2. a 14. zářím 1752, protože tyto dny v historii neexistují. Byly vynechány při přechodu Juliánského kalendáře na kalendář Gregoriánský. Takže pozor, kdyby si někdo zakládal na tom, že po 6. lednu vždy přijde 7. leden nebo že po 2. září bude příštího dne vždy a zákonitě pouze 3. září a nic jiného, mohl by zažít frustraci z poznání, že tomu tak přece jenom nemusí být.
Podle kvantové mechaniky platí fyzikální zákony na 99.99999999999999999…. atd. procent, čili platí skoro téměř vždy, ale 100%, neboli zákonitá neměnnost to není. Takže, pokud to převedeme do praxe, není vyloučeno, že by člověk, i kdyby se to stalo pouze jednou jedinkrát za dobu trvání vesmiru, mohl projít zdí. Ano, stal by se zázrak, ale rozhodně by se nestalo něco, co by odporovalo skutečným fyzikálním zákonům. Je možné, že se tímto způsobem v minulosti už několikrát odehrálo cosi, co dnes označujeme slovem zázrak… V magii se pomocí rituálů, meditací a „kouzel“ a rituálního opakování přání, žádostí a určitých úkonů snažíme „zázraky“ vyvolat. Lidé jsou často přitahování do míst, o kterých se ví, že se tam stalo něco mimořádného a čekají na zázračné vysvobození ze svých problémů, ale nikdo neví, jestli speciálně pro tato místa neplatí podobné zákony, jako pro krátery po bombách – říká se, že nejlépe je člověk schovaný před další bombou právě tam…

Raven