Jeden velký atom kyslíku a dva malé atomy vodíku tvoří základ magie vody. Molekuly vody se mezi sebou spojují tzv. vodíkovými můstky. To je největší tajemství vody. Má 12 pevných podob a dvě kapalné, to neznáme u žádné jiné látky. Molekula vody je jako malý silný magnet, který přitahuje další molekuly vody. Každá molekula je ve vztahu se čtyřmi dalšími molekulami, tvoří čtyři můstky, což je vlastnost, která z vody dělá neobvyklou látku – látku s vlastní pamětí. Můstek je silný, ale nestálý, miliardkrát za vteřinu mění molekula vody své partnery. Díky tomu naše kapalná voda zůstává na povrchu země a vstřebává teplotu. Je to tanec molekul vody, co udržuje planetu Zemi pohromadě. Voda je nejzákladnější podstatou přírody. Když pochopíme vlastnosti vody, pochopíme a objevíme základ život. Básník by řekl, že voda je dělohou života.
Magie vody tvoří podstatnou část mého kurzu Magie života. Ve vodě se skrývá tajemství dlouhověkosti, nekonečné kondice a tajemství nesmrtelnosti. Staňte se mistry spojování tarotové magie s alchymií vody – a zbavíte se většiny problémů, se kterými ostatní budou marně zápasit až do nejdelší smrti…

Raven