Kdysi jsem četl rozhovor s jedním astrologem a redaktor se ho ptal: „Takže vy předpovídáte budoucnost, není-liž pravda?“ Astrolog odtušil: „Ano, dá se to tak říct, mohu dopředu nastínit mnoho událostí, které zřejmě nastanou a moji klienti mají čas se na všechno připravit, takže si mohou snadněji plánovat pracovní nebo rodinné záležitosti.“ Redaktor na to: „Jistě, ale co když se vaše předpověď nesplní? Vy si necháte zaplatit za předpověď něčeho, co se nestane. Myslíte, že je to správné?“ Nu a chrabrý astrolog na to odtušil: „Potom samozřejmě peníze vrátím…“
Také se mi již stalo, že se ozvala nějaká paní, že byla u nás na kartách a že jí něco nevyšlo tak, jak bylo předpovězeno a že chce peníze poukázat zpátky. Takové věci se stávají většinou z čirého nepochopení meritu věci. Pokud si astrolog s někým sedne nad vypracovaným horoskopem a teď upozorňuje na šťastné a nešťastné konstelace, dny a okamžiky, neuzavírá s klientem sázku, že v první polovině března na parkovišti při couvání srazí méně bdělého důchodce, který právě nyní telefonuje do EZA a dovídá se to samé, pouze s tím rozdílem, že bude v březnu sražen. Je to nesmysl už z toho důvodu, že oba – řidič i důchodce mohou udělat tisíc věcí, aby se jim v březnu nic nestalo. Pokud vám doktor řekne, jezte ty prášky, jinak to s vámi špatně dopadne, vy prášky nejíte a špatně to s vámi nedopadne, běžíte snad za ním, aby vrátil pojišťovně peníze za vyšetření? Kartářka řekne klientovi, a jejda, to jsou špatné karty… spadne s vámi letadlo. Klient zůstane doma, letadlo s ním nespadne – a myslíte, že by bylo dobře, kdyby svůj vděk za záchranu života projevil tím, že poběží vymáhat prachy za výklad, který se nesplnil? Ocitnete se v průšvihu, půjdete k soudu a vezmete si právníka. Teď se z něho snažíte vypáčit – vyhrajeme soud? Prohraje žalující strana? Dá se dokázat, že jsem peníze, které patřily firmě neukradl, pouze jsem je omylem převedl na svoje konto? Právník vám nikdy neřekne, to vyhrajeme, na to můžete vzít jed – řekne: „Podívej se, kašpare, stát se může cokoliv, ale udělám všechno, co je v mých silách, abychom to neprojeli nebo aby trest byl co nejmírnější.“ Když prohrajete, sotva budete z právníka páčit zpátky peníze, které jste zaplatili za konzultace. Stane se, že se několikrát v životě, ve společnosti nebo před vlivnými známými projevíte jako blbec – ano, Rembrandt byl velký fyzik, zasloužil si Nobelovu cenu – poběžíte snad za vedením školy, do které jste chodili, aby vám vrátili školné? To byste jen potvrdili diagnózu z minulé věty.
Ani zubař vám nevrátí peníze za nový můstek, který se vám druhý den po bolestivém nasazení uvolní a stane se součástí vaší stolice. Stále znovu a znovu opakuji – pokud za něco někomu platíte, platíte především za jeho čas – a když jdete na výklad karet nebo horoskopu, neuzavíráte s dotyčným sázku, že se něco stane nebo nestane. Někdo vám řekne, že uděláte zkoušku a vy se přestanete učit, protože není důvod se namáhat, když výsledek je jistý, tak zkoušku s největší pravděpodobností neuděláte. V sázkové kanceláři si můžete vsadit téměř na cokoliv, tam se počítá s tím, jestli něco vyjde nebo nevyjde, ale vy zase musíte počítat s možností, že výsledky mohou být takříkajíc řízené, protože, když vyhraje outsider, na kterého si nikdo nevsadil, může to pro pár lidí představovat mimořádně vysoký zisk – a když jde o peníze, tak se dá ovlivnit i gravitace… Takže zopakujeme si to ještě jednou – my nesázíme, netipujeme, ani v pravém slova smyslu nenahlížíme do budoucnosti, budoucnost neexistuje. Výklad karet nebo horoskopu nemá nic společného se systémem sázkové kanceláře. Necháte si udělat horoskop a dovíte se, jaké možnosti a jaká úskalí z hlediska astrologie na vás tento rok čekají. Totéž se můžete dozvědět z karet. Já sám jsem poměrně dost opatrný na konkrétní hlášky typu, „v červnu pojedete na dovolenou, na níž se seznámíte s ohnivým Španělem, který se do vás zamiluje a bude si vás chtít vzít za ženu a mít s vámi tři děti. Bude to mladý, zajištěný, poměrně bohatý podnikatel, kupující a prodávají pozemky v L.A. kolem Hollywoodu.“ Pokud jsou dobré konstelace z hlediska možnosti navázání partnerského vztahu, řeknu to slovy: jsou dobré konstelace pro navázání vztahu. Jakým způsobem se to dá zrealizovat, to už záleží na klientovi nebo klientce, většinou se jedná o dospělé svéprávné osoby. Nebo, v červnu je pravděpodobné, že vám přes cestu přeběhne zajímavý muž – více se tak jako tak nedá z karet ani z horoskopu zjistit. Pokud na vás číhají samé dobré konstelace, což se stává málokdy, ale občas ano, dá se předpokládat, že budete poměrně úspěšní, že úspěšně ukončíte školu, najdete si práci, s někým se seznámíte. Občas se mi někdo ozve – tak vám musím napsat, že z horoskopu na minulý rok se mi nesplnilo vůbec nic… já na to koukám a říkám si, hm, to jsem se toho teď dozvěděl, to je jako kdybych si koupil nový noťas a potom bych za pár měsíců řekl prodejci, poslyšte, ten notebook, co jsem si tady koupil, je pěkný křáp. Vždyť vůbec nefunguje… je silně pravděpodobné, že by se prodejce snažil vypáčit ze mě nějakou konkrétní informaci, třeba, že i když nacpu síťový kabel do USB, tak se noťas nezapne… což je ale, bohužel, docela normální. Tragedie není v noťasu…
Takže, pokud vám není něco jasné nebo se chcete nad něčím více zamyslet, ozvěte se. V astrologii je dvanáct znamení, jedno z nich se dá vždy považovat za mimořádně úspěšné, další dvě za hodně úspěšné, to je přibližně čtvrtina populace, ale v praxi těch nápadně úspěšných lidí ani zdaleka není celá čtvrtina… asi by měla být ještě jedna kategorie ve vyhodnocování úspěšnosti předpovědí, ale ta by nezávisela na kvalitě „věštce“ či „jasnovidce“, ale spíše by se odvíjela od schopnosti klienta správně vyhodnotit své možnosti a vydat se za úspěchem po cestě, která je zajímavá a přitom schůdná.

Raven